Naszą misją jest przedstawianie i niejednokrotnie odkłamywanie historii o II wojnie światowej w kontekście losów II Rzeczypospolitej i jej obywateli. Docieramy do osób z całego świata używając zrozumiałych dla nich języków. Na chwilę obecną nasze materiały dystrybuowane są w językach polskim i angielskim. W przyszłości planujemy rozbudowanie naszej działalności o języki niemiecki, francuski i hiszpański.

Nasza reakcja na oszczerstwa, które przypisują Polakom współudział w zbrodniach niemieckich, nie opiera się o wysyłanie listów protestacyjnych do osób, z których ust oszczerstwo padło. Wychodzimy z założenia, że takie osoby z pełną świadomością zakłamują prawdę, toteż informowanie takich oszczerców o prawdzie historycznej wydaje się być bezcelowe.

My docieramy do przeciętnego młodego człowieka, jak Ty lub ja, który pada ofiarą dezinformacji. Naszą misją jest wypromowanie historii i martyrologii polskiej do takiego stopnia, by przypisywanie Polsce i Polakom niemieckich zbrodni II wojny światowej stało się niemożliwe i politycznie niepoprawne.